Förlossningsbrev

Inför en förlossning så är det många som väljer att skriva ett förlossningsbrev att ta med sig för att enkelt kunna ge vårdpersonalen värdefull information. Vanligtvis har man ett möte med sin barnmorska på MVC där man får möjlighet att notera önskemål och särskild information i journalen, men det kan även vara betryggande att ha med sig ett fysiskt papper för att säkerställa att informationen når fram.

Det är bra att hålla förlossningsbrevet kort och koncist, det underlättar för vårdpersonalen och ökar deras möjlighet att hinna läsa och ta till sig informationen. Försök hålla brevet till en A4-sida och skriv gärna tydligt i punktform de du vill att de ska veta.

OM dig

Det krävs ingen lång presentation, men skriv gärna några ord om hur du fungerar som person, om du t.ex. blir stärkt av att få höra att du är duktig, gör rätt eller är stark - eller om det är något ord som är irriterande eller provocerande för dig. Då vårdpersonalen inte känner dig sen tidigare (till skillnad från din eventuella doula) kan detta ge dem ett stor fördel i att kunna stötta dig på bra sätt utan att behöva prova sig fram.

Rädslor

Om det är något du är rädd för ska inträffa är det bra att skriva det, men fokusera på sådant som inte redan är självklart för barnmorskan - att personer som ska föda barn vill undvika att spricka är självklart och alla barnmorskor arbetar för att minimera riskerna för det, men om du upplever en stor rädsla för det kan det vara bra att skriva ner det i ditt förlossningsbrev, och då även gärna vad vårdpersonalen kan göra för att hjälpa dig att hantera din oro.

Önskemål

Skriv ner vad du har för önskemål kring förlossningen och första tiden efter. Det kan vara till exempel att du vill ha hjälp att byta ställning ofta för att underlätta bebisens väg ner i bäckenet, att föredrar vissa förlossningsställningar eller vill undvika andra, att du gärna vill bada/duscha och vilken typ av smärtlindring du gärna vill eller inte vill ha. Det kan också innefatta hur länge du vill vänta med avnavling och hur du ställer dig till k-vitaminspruta och oxytocinspruta efter att barnet har fötts. Om du har många önskemål kan du med fördel dela upp dem under rubriker som “Vill gärna:” och “Vill helst undvika:” eller “under förlossningen:” och “När barnet är fött:”.

Särskilda omständigheter

Om du har någon sjukdom eller står på någon medicin som vårdpersonalen känner till är det bra att ha med i brevet.