Doulami Stockholm
 
 

Vårt mål:

Trygghet.

Som doulor vill vi ge den som föder och partnern det stöd och coachning som behövs för att de tillsammans ska bli ett starkt team som får en så positiv förlossningsupplevelse som möjligt.

 
 
 
 
31052018-5T5A5902.jpg

Vårt jobb

Som doulor, eller förlossningscoacher, arbetar vi för att den som föder, och en eventuell partner eller annan stödperson, ska kunna ha de förutsättningar som krävs för att ta sig an födseln med lugn och självförtroende.

Under förlossningen är vi närvarande och erbjuder stöd och hjälp för att ni som par ska kunna arbeta tillsammans och vara så trygga och avslappnade som möjligt. Vi kan också många knep kring naturlig smärtlindring som massage och akupressur.

Vissa kunder vänder sig till oss på grund av förlossningsrädsla, medan andra bara är måna om att ha en kunnig och trygg person med sig under hela förlossningen.

Vi är utbildade, diplomerade och verksamma i hela Stockholms län och kan även resa längre än så efter överenskommelse.

Läs mer om oss

 

Partnern och Doulan

Många undrar om en doula ersätter partnern, och så är absolut inte fallet. Vi jobbar mycket för att hjälpa partnern vara det bästa stödet som möjligt åt den som föder. Som par är ni de som känner varandra allra bäst - och det är en resurs vi tar tillvara på och använder oss av.

Att föda barn kan vara en ny och obekant situation, och då kan vi finnas där både genom att bidra med lugn och kunskap - men också för att underlätta partnerns deltagande och få er att arbeta som ett team.

Förutom att vi kan stötta och visa partnern olika sätt att hjälpa den födande så kan vi också vara en avlastning som låter partnern ta en liten paus och kunna gå ifrån för att vila, äta lite eller dricka en kopp kaffe utan att den födande behöver lämnas ensam. Finns det inte möjlighet till det kan vi se till att ni får det ni behöver och hjälpa till att hämta mat, dryck eller parkera om bilen.

31052018-5T5A5917.jpg
 

Doulans kraft

Forskningen är tydlig. Att föda med en doula minskar riskerna för komplikationer och interventioner samtidigt som det ökar chanserna för en positiv upplevelse både hos den födande och partnern.

 

2,8

timmar kortare förlossning

I genomsnitt minskar det aktiva förlossningsarbetet med 2,8 timmar.

 

50%

mindre risk för interventioner

Att föda med doula halverar risken för syntetiskt oxytocin (värkstimulerande dropp) , instrumentiell förlossning och kejsarsnitt.

 
 

100%

större chans att föda vaginalt

För de som önskar föda vaginalt dubbleras chansen att göra det när en doula är närvarande under tiden.

 
31052018-5T5A5808.jpg
 

Tjänster

Varje graviditet och förlossning är unik, och så även behovet för vilket stöd man kan behöva före och under födseln. Vi erbjuder några grundläggande tjänster som finns beskrivna nedan, men det finns alltid möjlighet att anpassa vår hjälp efter era behov.

Innan ni bestämmer er för att någon av oss är rätt doula för er så ses vi på ett förutsättningslöst, kostnadsfritt, möte där vi diskuterar igenom era behov, vad vi kan erbjuda och eventuella anpassningar.

 

Förlossningsdoula

Tillsammans har vi två förberedande samtal och vi har sedan jour för att kunna vara med under förlossningen. Efter födseln har vi ett post partum-samtal då vi går igenom och bearbetar det som hänt och hur ni mår samt att ni erbjudes hjälp med sysslor i hemmet. Er doula finns också tillgänglig för frågor och funderingar under hela graviditeten.
 

Expressdoula

Om ni inser att ni vill ha en doula med er tätt inpå eller när förlossningen faktiskt startat så hjälper vi er gärna i mån av tid. Har vi tid så träffar ni er doula för ett eller två förberedelsesamtal, men om det är möjligt kan någon av oss ansluta även om ni kontaktar oss redan när förlossningen redan satt igång.

Förberedelsesamtal

Vi träffas vid två, eller fler, tillfällen och diskuterar hur ni känner inför förlossningen, eventuella rädslor, tankar och tidigare erfarenheter. Tillsammans tar vi fram lämpliga verktyg och metoder för avslappning, samarbete och smärthantering.
 

Post-partum Doula

Om ni ska få, eller redan har fått, barn och önskar träffas för att bearbeta förlossningen så erbjuder vi post partum-samtal. Vid tillfället erbjuder vi också hjälp med vad ni än kan tänkas behöva - handla mat, städa, diska eller något annat ni kan komma på.

 
 

“Giving birth should be your greatest achievement, not your greatest fear”

Jane Weideman

 

 

31052018-5T5A5936 (1).jpg